Peil

Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning. Het peil wordt in overleg met de Gemeente Den Helder vastgesteld. Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten.

Rioleringwerken

De riolering en het hemelwater van de woningen worden gescheiden aangeboden en aangesloten op het rioolstelsel van de gemeente. De buitenriolering wordt uitgevoerd in kunststof leidingen die volledig weggewerkt worden.

Terreinverharding

De bestrating ter plaatse van de voordeurentree aan de Weststraat en Keizersgracht wordt aangesloten op de openbare bestrating.

Fundering

Aan de hand van de uitgevoerde sonderingen en grondadviezen wordt het traditioneel funderingssysteem uitgevoerd met in de grond gevormde betonnen mortelschroefpalen (nagenoeg trillingsarm). Er is gekozen voor in de grond gevormde palen vanwege de belendingen in de omgeving.

Vloeren

De begane grondvloer betreft een geïsoleerde kanaalplaatvloer, de isolatiewaarde bedraagt de Rc >= 4,0 /kW. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als breedplaatvloeren. De afwerking van de vloeren bestaat uit een zandcement dekvloeren, of anhydriet vloeivloeren.

Wanden

Buiten
De buitenwanden worden uitgevoerd als spouwmuren met een kalkzandsteen binnenblad, spouw met isolatie en een buitenblad voorzien van metselwerk. De totale isolatiewaarde bedraagt Rc >= 6,3 /kW voor de wand.

Binnen
De woningscheidende wanden worden uitgevoerd in ankerloze spouwmuur. De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in Gibo o.g. als lichte scheidingswanden met een dikte van 100 mm.

Buitenmetselwerk

De buitengevels worden gemetseld in baksteen en platvol middels een verdiepte voeg. Boven de buitenkozijnen worden waar nodig stalen geveldragers aangebracht, met aan de voorzijde metselwerk lateien.

Hemelwaterafvoeren

De hemelwaterafvoeren (HWA ’s) aan de achterzijde van de woningen worden uitgevoerd in PVC en aan de Weststraat en Keizersgracht uitgevoerd in zink.

Daken

De schuine daken worden voorzien van dakpannen, het dak heeft een RC-waarde van 7,0 /kW e.e.a. conform kleur- en materiaalstaat. De zijwangen plat dak en dakkapellen worden uitgevoerd in zink. De platte daken hebben een RC-waarde van 8,0 /kW.

Kozijnen, ramen en deuren

Kozijnen
De buitenkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in hardhout.

Ramen
Er worden hardhouten draaikiepramen toegepast in de houten buitenkozijnen.

Deuren
De voordeuren van de woningen worden uitgevoerd in hardhout en voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk. De bergingsdeuren en kozijnen van de buitenbergingen worden uitgevoerd in hout en afgeschilderd in kleur. De binnendeurkozijnen van de woningen worden vervaardigd van gemoffeld metaal en waar aangegeven voorzien van een bovenlicht met glas m.u.v. de binnenkozijnen van de inpandige meterkast en berging. De binnendeuren van de woningen worden uitgevoerd als opdek deur en voorzien van standaard hang- en sluitwerk. De binnendeurkozijnen van de woningen bij het toilet en de badkamer worden voorzien van een kunststeen dorpel en een vrij-bezet slot.

Dorpels
De onderdorpels, waterslagen alle van hardsteen behalve de waterslangen.

Beglazing

Buiten
De buitengevelbeglazing wordt uitgevoerd in tripple glas, daar waar veiligheidsglas vereist wordt zal dit worden gerealiseerd. Er wordt zonwerende beglazing toegepast op de West- en zuidzijde (G-waarde 0,35) U glas 0,6 W/(m2•K).

Binnen
De bovenlichten van de binnendeurkozijnen worden in enkel floatglas uitgevoerd.

Wanden (afwerking)

De wanden in de woningen worden niet voorzien van een afwerking en worden behangklaar opgeleverd.

Keuken

Voor de aankoop van een keuken is er geen stelpost opgenomen. In overleg met de aannemer zal/kan er een aanbieding gemaakt worden.

Trappen (binnen)

De trappen worden uitgevoerd in hout (vuren) en worden vanuit de fabriek voorzien van een witte grondlaagverf.

badkamer en separaat toilet

Voor de aankoop van de badkamer en separaat toilet is er geen stelpost opgenomen. In overleg met de aannemer zal/kan er een aanbieding gemaakt worden.